Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

 

 

 

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, TR BeeCool obezbeđuje predugovorno obaveštavanje potrošača koje se ogleda u sledećem.

Svaki proizvod na web sajtu www.beecool.rs je detaljno opisan, sa prikazom osnovnih funkcionalnosti, materijalom i dimenzijama. To je prikazano kraćim i dužim tekstualnim opisom, fotografijama i gde god je moguće, video sadržajem. Ipak, ne možemo da garantujemo da su prikazi proizvoda u potpunosti bez grešaka.

Cene svih proizvoda na sajtu jasno su vidljive i izražene su u dinarima sa uključenim PDV-om. Troškovi isporuke transparentno su prikazani tokom procesa poručivanja u „Korpi“.

Detalji u vezi procesa kupovine, plaćanja, načinu i roku isporuke, kao i postupku po pritužbi potrošača, jasno su dati na za to određenim stranama. 

Potrošač  ima pravo na jednostrani otkaz ugovora o kupovini, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj kupovini, kao i na osnovu krovnog  Zakona o trgovini i tom prilikom troškovi povraćaja sredstava i robe padaju na teret potrošača.  Ugovor o kupovini može da se otkaže i na osnovu reklamacionog procesa.

TR BeeCool pruža podršku potrošačima tokom procesa reklamacije za proizvode sa i bez garantnog lista. Takođe, na raspolaganju je za sva pitanja i savete u vezi korišćenja, montaže i funkcionalnosti kupljenih proizvoda.

TR BeeCool obezbeđuje dokument Opšti uslovi kupovine prilikom procesa poručivanja. Neophodno je da se potrošač saglasi sa datim Opštim uslovima kupovine obeležavanjem checkboxa na samom kraju procesa poručivanja. 

Registracija

Plaćanje i dostava

Politika privatnosti

Reklamacija

Utisci kupaca

 

 

 


BeeCool newsletter: