Edukativne igre za decu su igre koje su osmišljene tako da deca kroz zabavu stiču važne veštine. Edukativne i logičke igre ojačavaju razvoj, proširuju koncepte i motivišu decu na rešavanje problema. Prilagođene uzrastu, one pružaju uživanje, strukturu, zadovoljenje ega i kreativnost. Izuzetno koncipirane i sa vrhunskim dizajnom izrade, pružaju deci istovremeno izazov i uživanje.