Dodir za zdravo odrastanje

Milijana Majstorović Kožul je diplomirani defektolog i sertifikovana instruktorka IAIM programa za masažu beba (CIMI®) kao i Musical Baby Bonding® programa. U ovom tekstu, Milijana objašnjava prednosti dodira i same masaže beba, kroz koju se tokom prvih meseci osnažuje intimna i jaka veza između roditelja i bebe.

Čulo dodira predstavlja naš prvi komunikacijski kanal koji omogućava organizmu da prima razne senzacije iz spoljnjeg sveta. Na taj način učimo o svojoj okolini. Upravo taj, nimalo zanemarljiv medij, poznatiji kao dodir, može da podstakne i unapredi razvoj, pogotovo u najranijim mesecima života bebe. Koliko često ljubimo, grlimo, nosimo, masiramo, dodirujemo svoju bebu/dete sve češće su teme blogova, članaka, foruma, ali i istraživanja, stručnih radova. Verovatno sa dobrim razlogom.

Jedna od svetski priznatih organizacija sa višedecenijskom praksom, istraživanjima i dokazima, koja upravo promoviše dodir, jeste International Asociation of Infant Massage (IAIM), odnosno Međunarodna Asocijacija za masažu beba. Osnivač ove asocijacije je Vimala McClure koja je još osamdesetih godina dvadesetog veka pokrenula celu priču i ponudila strukturisan program.

IAIM, u sklopu svog delovanja, nudi obuku za masažu beba gde su svi roditelji/staratelji dobrodošli bilo da se radi o zdravim bebama koje su prevremeno rođene uzrasne dobi od 0 do 12 meseci ili deci sa posebnim potrebama, a dobrodošle su i usvojiteljske porodice sa decom starosti do sedam godina.

Tokom obuke roditelji uče različite načine korišćenja masaže i dodira, u cilju boljeg upoznavanja jedinstvenih i konstantnih promena kroz koje prolazi dete u prvoj godini života, kao i sa ciljem unapređenja i jačanja same porodice. Pored masaže, ovaj program pruža mogućnost učenja i drugih korisnih veština poput korišćenja glasa, pokreta i drugih komunikativnih formi koje mogu na jedinstven način biti od velike pomoći u komunikaciji sa bebom. Roditelji dolaze na obuku sa svojim mališanima i već od prvog časa kreću da praktikuju i primenjuju naučeno. Obuka posebno podržava uključivanje očeva i pokazala se veoma korisnom omogućavajući i njima sjajan način da se povežu i komuniciraju sa svojim mališanima.

Obuka roditelja, u trajanju od nekoliko susreta, uz prisutnost instruktora, sastoji se u praktičnom i teorijskom delu. Odvija se u intimnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući prvenstveno potrebe beba. Mogu da se rade sa grupom roditelja, ali i induvidualno. Obuke roditelja za masažu beba vode sertifikovani IAIM instruktori – Certified Infant Massage Instructor (CIMI). To su kvalifikovane osobe sa završenim IAIM treningom. Polazeći od činjenice da roditelj najbolje poznaje svoje dete kao i njegove potrebe bitno je naglasiti da tokom obuke instruktor ne masira bebe, već demonstrira pokrete na lutki, prati roditelje i obučava ih tehnikama masaže, edukuje ih o značaju dodira. Pored strukturisanog programskog dela, obuke su i korisno mesto gde roditelji međusobno mogu razmeniti svoja iskustva, družiti se, ali i zajedno sa svojim mališanima, promeniti dinamiku svakodnevice, te uraditi nešto izvan kuće.

Pored navedenih, valja pomenuti i neke od benefita koje sami roditelji mogu dobiti obukom:

  • bolje razumevanje svoje bebe i otkrivanje njene jedinstvenosti,
  • mogućnost da nauče da osluškuju svoju bebu i upoznaju signale koje ona šalje,
  • bolje razumevanje plača, kao jednog od osnovnih načina bebine komunikacije,
  • povećano samopouzdanja te unapređenje roditeljskih veština,
  • kvalitetno provedeno vreme sa svojom bebom,
  • upoznavanje drugih roditelja i razmena iskustava

Istraživanja kao i iskustva roditelja koji su prošli obuku pokazuju da ovaj program za masažu beba može da ponudi mnoge benefite. Neki od njih bili bi: interaktivnost, stimulacija, olakšavanje i relaksacija bebe.

Masaža može da stimuliše i deluje na razvoj mozga, pogotovo u prvoj godini života kad je njegov rast ubrzan, zatim cirkulaciju, digestivni, hormonalni i imuni sistem, telesnu svesnost, koordinaciju i ravnotežu. Masažom, roditelj bebi može da olakša pojavu gasova i grčeva, zatvora, mišićne napetosti, lakše boli i rast zubića.

Benefiti relaksacije, što većinu ljudi uglavnom i asocira na masažu, ogledaju se u postizanju boljeg sna bebe, boljoj fleksibilnosti njenog mišićnog tonusa, regulaciji ponašanja, redukciji hormona stresa, ali i obostranoj smirenost.

 

Bitno je pomenuti i to da, iako ne spada u terapeutske, ovaj način interakcije dodirom sa  bebom može delovati povoljno i na unapređenje i poboljšanje ranog odnosa roditelj-dete, a koji je usled različitih stresnih situacija potencijalno ili trenutno narušio procese emocionalnog vezivanja.

Osluškivanje bebe, razumevanje signala i poruka koje šalje, te prihvatanje i poštovanje njene jedinstvenosti i potreba neophodni su koraci da bi se razvio zdrav intiman odnos u kojem nas, hteli mi to priznati ili ne, upravo bebe, odnosno deca, uče kako biti roditelj. Masaža beba, a time i dodir kao jedan od esencijalnih i neophodnih sastojaka zdravog odrastanja, predstavlja mudro odabranu investiciju neophodnu za dobar start.

 Izvor: synchronylab.com