Reklamacija

Uslovi i procedura reklamacija

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Trudićemo se da u najkraćem roku rešimo nastalu situaciju u vašu korist, kako biste bili zadovoljni kupovinom u BeeCool online prodavnici. 

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su Pravilnikom o rešavanju reklamacija potrošača TR BeeCool, koji je u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ukoliko ste primili pošiljku u kojoj se ne nalazi naručeni proizvod ili se nalazi proizvod koji niste poručili, ako je proizvod stigao oštećen ili neispravan, molimo vas da nas o tome obavestite 24h od prijema pošiljke. U ovim slučajevima, obavezujemo se da vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi BeeCool. Potrebno je da proizvod vratite u orginalnom pakovanju. Ukoliko je defekt nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe nećemo moći da prihvatimo reklamaciju.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine.

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

  • da reklamaciju prijavi putem telefona 069.24.02.412 ili putem emaila reklamacije@beecool.rs
  •  da reklamirani proizvod pošalje poštom u originalnoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom na adresu TR BeeCool, Milutina Milankovića 48, Novi Beograd
  •  da priloži kopiju računa o kupovini
  •  da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

TR BeeCool je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 7 dana.


Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

  • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
  • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
  • otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod za koji se izdaje garantni list zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine. Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

•    da reklamirani proizvod odnese u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) u najbliži ovlašćeni servis, naznačen na garantnom listu,
•    da podnese na uvid original garantnog lista i računa o kupovini,
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

Ovlašćeni servis je u obavezi da otkloni nedostatak. Ukoliko nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što potrošaču daje pravo na:

  • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
  • povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

TR BeeCool zadržava sva prava promene cene proizvoda, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena promenjena, imate pravo na povraćaj iznosa koji ste za proizvod platili.

Ukoliko potrošač želi da vrati robu iz nekih drugih razloga, odnosno da otkaže ugovor o kupovini, troškovi vraćanja robe i novca idu na njegov teret. U ovom slučaju, obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i u originalnom, neoštećenom pakavanju.

 

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača i ostalim relevantnim zakonima, garantujemo povraćaj sredstava kupcu na osnovu ishoda reklamacionog procesa. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu, a bez obzira na razlog vraćanja, TR BeeCool je u obavezi da povraćaj vrši na način kako je novac i uplaćen ili po dogovoru.

 Ukoliko imate neku drugu primedbu, molimo vas da nam pošeljete mail na reklamacije@beecool.rs i mi ćemo vam u najkraćem roku izaći u susret.

 

Registracija

Plaćanje i dostava

Politika privatnosti

Opšti uslovi kupovine

Utisci kupaca